Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Wiatracznej 6