Przebudowa i rozbudowa-rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego na cele społeczne w Brusach