Przebudowa, remont i adaptacja
szkoły podstawowej w Somoninie